مجرمی که از کلانتری خدمات انتظامی می‌گرفت! + فیلم
جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تشریح کرد: داستان عجیب مجرمی که در یک کلانتری تحت تعقیب است و در کلانتری دیگر به راحتی خدمات انتظامی می گرفت!