خاطره جالب علیرضا دبیر از مخالفت پدرش با کشتی‌گیر شدن او + فیلم
خاطره علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی از ورودش به این رشته در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی را بشنوید.