حرکت زشت نواک جوکوویچ پس از شکست در بازی‌های المپیک+فیلم
ویدیویی از عصبانیت عجیب نواک جوکوویچ و پرت کردن راکت به سمت جایگاه تماشاگران را ببینید.