مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پاسارگاد برگزار شد
مجمع عمومی عادی به‌ طور فوق‌‌العاده بانک‌پاسارگاد، در تاریخ 6 تیر سال 1400، به‌صورت نیمه حضوری در محل ساختمان مرکزی بانک ‌پاسارگاد برگزار شد.


به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، در ایـن مجمع که با حضور 72.51 درصد از سهامداران برگزار شد، ذبیح‌الله خزایی به‌عنوان رییس جلسه، مجید قاسمی و علی‌اکبر امین‌تفرشی به‌عنوان ناظران مجمع و صدیقه نعیمیان به‌عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. بر اساس این خبر، در این مجمع که با دستور جلسه انتخاب حسابرس، بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 و تعیین حق الزحمه آنان برگزار شد، به ترتیب مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.