نجوم وفضا؛
جنس سیاره نهم منظومه شمسی چیست
اختر‌فیزیکدانان به تازگی ترکیبات سیاره احتمالی نهم سامانه خورشیدی را پیش‌بینی کرده‌اند و به گزارش همشهری آنلاین، براساس این پیش‌بینی می‌توان حدس زد که چرا این سیاره تاکنون مشاهده نشده‌است.