ایرج مسجدی معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه شد
سفیر سابق ایران در عراق به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه منصوب شد.
ایرج مسجدی سفیر سابق ایران در عراق به عنوان معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه منصوب شده است.

 پیش از این سردار شهید محمدهادی حاج رحیمی عهده دار این مسئولیت بود.


منبع ایلنا