روایت دردناک از وطن فروشی پهلوی+ فیلم
شاه چطور جزیره عربی را به سعودی‌ها داد و باعث از دست دادن نصف خلیج فارس شد.

روایتگر: «کمال حبیب اللهی» فرمانده نیروی دریایی، فرمانده ناوگان خلیج فارس و پایگاه دریایی بوشهر، سرپرست وزارت خانه فرهنگ و هنر.