برنامه هایی که این روزها در تلویزیون جایشان خالی است+ عکس
این روزها با فرارسیدن سال نو، جای خالی برخی از برنامه های تلویزیونی کاملا حس می شود.

برنامه هایی که این روزها در تلویزیون جایشان خالی است+ عکس

 برای آنکه یک برنامه تلویزیونی جای خود را در بین مخاطب باز کند و تبدیل به برنامه ای محبوب و پربیینده شود به زمان نیاز دارد. برخی از برنامه های تلویزیونی با گذشت زمان کم کم جای خود را در میان بینندگان باز کرده و تبدیل به برنامه هایی محبوب شدند. اما متاسفانه در شرایط مختلف و با تصمیم مدیران مختلف صداوسیما متوقف شدند.

عمو فیتیله ها

این روزها و با فرارسیدن سال نو، تعدادی از برنامه ها در تلویزیون جایشان خالی است. از جمله می توان به برنامه کودک عموپورنگ یا عمو فیتیله ها اشاره کرد که میان کودکان ایرانی از محبوبیت زیادی برخوردار بودند که متاسفانه متوقف شدند.


عمو پورنگ
برنامه هایی که این روزها در تلویزیون جایشان خالی است

برنامه هایی که این روزها در تلویزیون جایشان خالی است

انتهای پیام/