چرا مردم، برنامه های صداوسیما را تماشا نمی‌کنند؟+ عکس
در این مطلب، جدولی از مقایسه تامل برانگیز برنامه‌های نوروزی صداوسیما و شبکه نمایش خانگی را مشاهده کنید.

چرا مردم، برنامه های صداوسیما را تماشا نمی‌کنند؟+ عکس

بعد از اعتراف رئیس صداوسیما مبنی بر از دست‌دادن مرجعیت در داخل کشور، کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار جدولی به مقایسه برنامه‌های نوروزی صداوسیما و شبکه نمایش خانگی و علت روگردانی مردم از تلویزیون پرداختند. در ادامه جدول مقایسه برنامه‌های نوروزی صداوسیما و شبکه نمایش خانگی را مشاهده می کنید.

چرا مردم تلویزیون تماشا نمی‌کنند؟