گلستان لرزید+ جزئیات
زلزله ای به بزرگی پنج ریشتر انبارالوم در گلستان را لرزاند.

گلستان لرزید+ جزئیات

زلزله ای به بزرگی پنج ریشتر ساعت ۱۴ و هشت دقیقه چهارشنبه انبارالوم در گلستان را لرزاند

مهر نوشت:این زمین لرزه در طول ۵۴.۵۶ و عرض جغرافیایی ۳۷.۳۰ و در عمق ۵۴.۵۶ کیلومتری از سطح زمین روی داد.

تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است.