قیمت سکه و طلا شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید.

قیمت سکه و طلا شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱


قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید مشاهده کنید.


قیمت طلا

 شنبه 27 اسفند

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 75023,147,000
طلای ۲۴ عیار30,862,000
طلای 18 عیار / 74022,838,000
طلای دست دوم22,837,990
آبشده کمتر از کیلو100,280,000
مثقال طلا100,220,000
انس طلا1,930.71قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی
288,010,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 265,310,000
نیم سکه تک فروشی180,300,000
ربع سکه تک فروشی110,200,000
سکه گرمی تک فروشی68,100,000
تمام سکه (قبل 86)263,000,000
نیم سکه (قبل 86)117,000,000
ربع سکه (قبل 86)63,000,000

منبع: اقتصاد 24