سورپرایز فردوسی‌ پور؛ اولین مصاحبه رو در رو با کارلوس کی‌ روش + فیلم
عادل فردوسی پور به بهانه انتخاب دوباره کارلوس کیروش به عنوان سرمربی تیم ملی با وی گفت و گویی را انجام داده است که قرار است این گفت و گو روز دوشنبه منتشر شود.