تصاویری از نذری‌خوریِ توریست‌های خارجی در یزد
تصاویری از دادن غذای نذری به توریست‌های خارجی در هیات‌های یزد را منتشر شده است.

خبرگزاری ایسنا، تصاویری از دادن غذای نذری به توریست‌های خارجی در هیات‌های یزد را منتشر کرد.


تصاویری از نذری‌خوریِ توریست‌های خارجی در یزد