کوتاه‌ترین و عجیب‌ترین سخنرانی مراسم اسکار + فیلم
لحظه دیدنی دریافت اسکار افتخاری "الفرد هیچکاک" که با یک کلمه ممنونم سخنرانی‌اش را به پایان رساند ببینید.