گل اول صنعت نفت به استقلال توسط حنفی+ فیلم
گل اول صنعت نفت به استقلال توسط حنفی را در ویدئوی زیر ببینید.