آتش سوزی مهیب در انگلیس + فیلم
در پی آتش سوزی در یک مرکز بازیافت، خیابان های اطراف کارخانه مسدود و برق ساکنان منطقه نیز قطع شده است. به رستوران ها و اماکن عمومی نزدیک محل حادثه گفته شده درهای خود را ببندند.