زنده شدن مرد ۴۵ ساله مرده اعلام‌شده پس از هفت ساعت ماندن در سردخانه
یک مرد ۴۵ ساله که مرده اعلام شده بود و برای هفت ساعت در سردخانه نگهداشته شده بود، زنده یافت شد.

به گزارش یواس‌ای‌ تودی سریکش کومار که در شهر مرادآباد هند با موتورسیکلت تصادف کرده بود، در شرایط بحرانی به بیمارستان انتقال یافته بود. پزشکان بعدا او را مرده اعلام کردند و به روز بعد به سردخانه منتقل کردند.

هنگامی که خانواده کومار هفت ساعت بعد برای شناسایی جنازه او به سردخانه مراجعه کردند، زن برادر او متوجه حرکت کردن مرد مرده شد.

مسئولان بیمارستان می‌گوید مسئول پزشکی اورزانس بیمار را در حدود ساعت ۳ بامداد و پس از چند بار معاینه هیچ تپش قلبی در او نیافته بود.

سریکش به یک بیمارستان دیگر منتقل شد و هنوز در حالت اغما است، اما تحت درمان قرار دارد. تحقیقاتی درباره چگونگی مرده اعلام شدن او بوسیله پزشکان در حالیکه هنوز زنده بوده است، در دست انجام است.

در یک مورد مشابه یک زن ۲۰ ساله‌ای در ایالت میشیگان آمریکا در سال ۲۰۲۰ مرده اعلام شد و برای تشییع جنازه فرستاده شد، اما کارکنانی که جنازه را آماده می‌کردند، متوجه زنده بودن او شدند.

کارشناسان می‌گویند این موارد ممکن است مربوط به «نشانگان لازاروس» باشند که به معنای بازگشت با تاخیر و خودبه‌خودی ضربان قلب و گردش خون پس از انجام عملیات به ظاهر شکست‌خورده احیای قلبی-ریوی است.

موارد این نشانگان بسیار نادر هستند و از سال ۱۹۸۲ تاکنون فقط ۳۸ مورد آن در مقالات پزشکی توصیف شده‌اند. فرضیه‌های متفاوتی درباره این بازگشت با تاخیر تپش قلب مطرح شده است، از جمله اینکه پایان دادن به ماساژ قلبی و برداشته شدن فشار از روی قفسه سینه به قلب اجازه منبسط شدن می‌دهد و این انبساط به آغاز دوباره فعالیت الکتریکی قلب و تپیدن مجدد آن می‌انجامد.