اصلاحیه آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهوری مصوبه مربوط به اصلاح آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی و اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.


با امضای محمد مخبر مصوبه مربوط به اصلاح آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ آبان با اصلاح «آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» موافقت کرد.

هیات وزیران این تصمیم را با توجه به سپری شدن بیش از چهار سال از اجرای مصوبه دولت در این خصوص و ضرورت بازنگری در تعرفه‌ها و الحاق تعرفه‌های جدید براساس ارایه خدمات و نرخ تورم سالانه در جداول تعرفه ریالی و ارزی، اتخاذ کرد.

ابلاغ اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

همچنین با امضای معاون اول رییس جمهوری، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسات مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ و ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه کمیته ملی المپیک را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، مقرر شد عبارت‌ها با هماهنگی کمیته المپیک به صورت فارسی ذکر شود.

همچنین در تعریف کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC)، از آن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل یاد شده که با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش‌های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است و در چارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در امور اجرایی، اداری و سایر موارد ذیربط تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین در اساسنامه یاد شده، منظور از اخلاق ورزشی، رعایت مقررات ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زد و بند، رشوه و عدم توهین نژادپرستانه و آشناساختن ورزشکاران به ارزش‌های معنوی ورزش و... است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور به آنها اشاره شده است.