مسابقه اتومبیلرانی روی دریاچه یخزده+عکس
مسابقه اتومبیلرانی روی دریاچه یخزده در ویسکانسین. /عکس: Scott Olson


مسابقه اتومبیلرانی روی دریاچه یخزده+عکس