زندگی در عکاسی مادون قرمز
انتخاب تصاویر برنده از زندگی در یک مسابقه عکس نور دیگر ۲۰۲۰، از چشم‌انداز کلاری. این دسته‌ها شامل مادون‌قرمز، هوایی، سیاه و سفید و نوردهی طولانی بودند.