تازه‌ترین آمار مبتلایان و قربانیان کووید ۱۹در جهان؛
۱۶۳۶۲ فوتی و ۷۴۵ هزار ابتلای جدید کرونا / بیش از ۹۲ میلیون و ۷۷۸ هزار مبتلا تاکنون
براساس آمار‌های جهانی اعلام شده شمار کل مبتلایان به کرونا در سراسر جهان با افزایش ۷۴۵ هزار و ۸۱۱ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۹۲ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۱۵ نفر رسیده است.

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۴۵ هزار و ۸۱۱ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۹۲ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۵۱۵ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۶ هزار و ۳۶۲ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۸۶۹ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۶۶ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۴۴۵ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۳ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۶۲ نفر (۲۳۶ هزار و ۴۶۲ نفر)

۲. هند ۱۰ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۸۳۱ نفر (۱۷ هزار و ۱۵ نفر)

۳. برزیل هشت میلیون و ۲۵۷ هزار و ۴۵۹ نفر (۶۱ هزار و ۸۲۲ نفر)

۴. روسیه سه میلیون و ۴۷۱ هزار و ۵۳ نفر (۲۲ هزار و ۸۵۰ نفر)

۵. بریتانیا سه میلیون و ۲۱۱ هزار و ۵۷۶ نفر (۴۷ هزار و ۵۲۵ نفر)

۶. فرانسه دو میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۴۲ نفر (۲۳ هزار و ۸۵۲ نفر)

۷. ترکیه دو میلیون و ۳۵۵ هزار و ۸۳۹ نفر (۹ هزار و ۵۵۴ نفر)

۸. ایتالیا دو میلیون و ۳۱۹ هزار و ۳۶ نفر (۱۵ هزار و ۷۷۴ نفر)

۹. اسپانیا دو میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۹ نفر (۳۸ هزار و ۸۶۹ نفر)

۱۰. آلمان یک میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۶۱ نفر (۲۳ هزار و ۲۹۴ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۳۳۹ نفر مبتلا و شش هزار و ۳۱۷ مبتلا جدید در جایگاه پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۹۳ هزار و ۹۲۸ نفر (چهار هزار و ۹۸ نفر)

۲. برزیل ۲۰۵ هزار ۹ نفر (یک هزار ۲۸۳ نفر)

۳. هند ۱۵۱ هزار و ۷۶۵ نفر (۲۰۱ نفر)

۴. مکزیک ۱۳۶ هزار و ۹۱۷ نفر (یک هزار ۲۳۵ نفر)

۵. بریتانیا ۸۴ هزار و ۷۶۷ نفر (یک هزار و ۵۶۴ نفر)

۶. ایتالیا ۸۰ هزار و ۳۲۶ نفر (۵۰۷ نفر)

۷. فرانسه ۶۹ هزار و ۳۱ نفر (۲۲۹ نفر)

۸. روسیه ۶۳ هزار و ۳۷۰ نفر (۵۶۶ نفر)

۹. ایران ۵۶ هزار و ۴۵۷ نفر (۹۷ نفر)

۱۰. اسپانیا ۵۲ هزار و ۸۷۸ نفر (۱۹۵ نفر)