تازه‌ترین آمار مبتلایان و قربانیان کووید ۱۹در جهان؛
۹۲۱۲ فوتی و ۵۷۸ هزار ابتلای جدید / شمار مبتلایان جهانی به بیش از ۹۱ میلیون نفر رسید
آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان یکشنبه –۲۳ دی‌ماه- منتشر شد.

طبق آخرین آمار‌های جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۷۸ هزار و ۴۲۱ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۹۱ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۴۰ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۹ هزار و ۲۱۲ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۹۵۲ هزار و ۹۳۲ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۶۵ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۰۵ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۳ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۱۹۷ نفر (۲۱۴ هزار و ۶۸۳ نفر)

۲. هند ۱۰ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۹۱۳ نفر (۱۲ هزار و ۴۸۲ نفر)

۳. برزیل هشت میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۳۳ نفر (۲۸ هزار و ۴۳ نفر)

۴. روسیه سه میلیون و ۴۲۵ هزار و ۲۶۹ نفر (۲۳ هزار و ۳۱۵ نفر)

۵. بریتانیا سه میلیون و ۱۱۸ هزار و ۵۱۸ نفر (۴۶ هزار و ۱۶۹ نفر)

۶. فرانسه دو میلیون و ۷۸۶ هزار و ۸۳۸ نفر (۳ هزار و ۵۸۲ نفر)

۷. ترکیه دو میلیون و ۳۳۶ هزار و ۴۷۶ نفر (۱۰ هزار و ۲۲۰ نفر)

۸. ایتالیا دو میلیون و ۲۸۹ هزار و ۲۱ نفر (۱۲ هزار و ۵۳۲

نفر) ۹. اسپانیا دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۷۸۲ نفر (۲۴ هزار و ۶۳۱ نفر)

۱۰. آلمان یک میلیون و ۹۴۱ هزار و ۱۱۹ نفر (۱۱ هزار و ۷۶۵ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۶۱۴ نفر مبتلا و شش هزار و ۲۰۸ مبتلا جدید در جایگاه پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۸۵ هزار و ۲۴۹ نفر (یک هزار و ۹۶۴ نفر)

۲. برزیل ۲۰۳ هزار ۶۱۷ نفر (۴۷۷ نفر)

۳. هند ۱۵۱ هزار و ۳۶۴ نفر (۱۶۶ نفر)

۴. مکزیک ۱۳۴ هزار و ۳۶۸ نفر (۶۶۲ نفر)

۵. بریتانیا ۸۱ هزار و ۹۶۰ نفر (۵۲۹ نفر)

۶. ایتالیا ۷۹ هزار و ۲۰۳ نفر (۴۴۸ نفر)

۷. فرانسه ۶۸ هزار و ۶۰ نفر (۳۱۰ نفر)

۸. روسیه ۶۲ هزار و ۲۷۳ نفر (۴۳۶ نفر)

۹. ایران ۵۶ هزار و ۲۶۲ نفر (۹۱ نفر)

۱۰. اسپانیا ۵۲ هزار و ۲۷۵ نفر (۱۳۳)