فیلم لحظه شگفت انگیز عبور یک شهاب سنگ در آسمان
یک شهاب سنگ شب گذشته در استان‌های شمالی ترکیه مشاهده شده است.

رسانه‌های ترکیه از عبور یک  شهاب سنگ در آسمان استان‌های شمالی و شمال شرقی  این کشور خبر داده‌اند.

محل اصابت این شهاب سنگ، یکی از دو استان «ارضروم‌» و «ترابوزان» اعلام‌ شده، اما میزان خسارت و  تلفات احتمالی، در حال بررسی است.

00:14 00:45
کد ویدیو