ماجرای تنبیه روزه‌خواران در ایران به سبک داعشی‌ها چه بود؟+عکس
برخی کاربران با انتشار تصویری که مربوط به برخورد داعش با روزه‌خواران در ملاعام است آن را به ایران نسبت دادند.

برخی از کاربران فضای مجازی با انتشار تصویری مدعی برخورد شدید و علنی مسئولان کشورمان با روزه خواران شدند.

ماجرای تنبیه روزه‌خواران در ایران به سبک داعشی‌ها چه بود؟

اما واقعیت این است که تصویر ادعایی مربوط به برخورد داعش با روزه‌خواران در ملاعام است که کاربران با شیطنت، پرچم مربوط به این گروهک تروریستی را که در گوشه تصویر بوده برش زده‌اند.

ماجرای تنبیه روزه‌خواران در ایران به سبک داعشی‌ها چه بود؟

این خبر در سال ۹۳ نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود.

ماجرای تنبیه روزه‌خواران در ایران به سبک داعشی‌ها چه بود؟