سازمان برنامه باید اعتبار"الکترونیکی شدن احراز هویت رأی‌دهندگان انتخابات" را تامین کند+سند
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز برای تأمین تجهیزات الکترونیکی احراز هویت رأی دهندگان انتخابات شد.

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، با احراز هویت رآی دهندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صورت تمام ماشینی موافقت کرد.

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است که اعتبار مورد نیاز این امر را در قانون بودجه ۱۳۹۸ تامین کند و در اختیار وزارت کشور قرار دهد.

سازمان برنامه باید اعتبار