پاکسازی معابر از برف توسط بسیجیان+عکس
در تصویر زیر پاکسازی معابر از برف توسط بسیجیان گروه جهادی نورالرضا(ع) در سطح شهرتهران را مشاهده می کنید

پاکسازی معابر از برف توسط بسیجیان+عکس