حیات الغیب:مددکاران اجتماعی نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارند
مدیرکل زندان‌های استان تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی به درخواست‌های زندانیان و کمک به آزادی آنان گفت: بیشتر این بازدیدها در ایام تعطیل با هدف بررسی وضعیت زندانها، امور رفاهی و بهداشتی مددجویان و همچنین رسیدگی به مشکلات و بررسی راهکارهای موجود صورت می گیرد و در این خصوص تلاشهای زیادی صورت گرفته است.

سیدحشمت الله حیات الغیب با حضور در جمع مددجویان بازداشتگاه اوین گفت: ما با تمام امکانات و نیروها، برای حل مشکلات افرادی که بنا به هر دلیل مدتی را در حبس به سر می برند، به طور شبانه روزی تلاش می کنیم و اقدامات حمایتی و مددکاری اجتماعی به طور ویژه اجرا می‌شود.

مدیر کل زندان‌های استان تهران در بازدید از بازداشتگاه اوین که به صورت سرزده و شبانه انجام گرفت، اظهار داشت: بنا بر تأکیدات و برنامه‌های سازمان زندان‌ها، درخواست‌های قضایی مددجویان در سامانه ثبت می‌شود و قاضی ناظر مستقر در زندان طی یک هفته نسبت به بررسی و اعلام نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید.

حیات الغیب همچنین با تاکید بر ضرورت رسیدگی به درخواست‌های زندانیان و کمک به آزادی آنان گفت: بیشتر این بازدیدها در ایام تعطیل با هدف بررسی وضعیت زندانها، امور رفاهی و بهداشتی مددجویان و همچنین رسیدگی به مشکلات و بررسی راهکارهای موجود صورت می گیرد و در این خصوص تلاشهای زیادی صورت گرفته است.

او با بیان اینکه اغلب مددجویان بازداشتگاه اوین را زندانیان جرایم مالی و غیرعمد استان تشکیل می دهند، افزود: پرونده این قبیل افراد بدهکاران مالی که توانایی پرداخت بدهی یا تودیع وثیقه را نداشته و مجبور هستند تا اثبات اعسار در بازداشت به سر می برند، با دقت در بازداشتگاه بررسی و پیگیری می شود تا با همکاری مراجع قضایی، مساعدت قضایی و قانونی لازم خارج از نوبت در مورد آنان اعمال شود.

مدیر کل زندان‌های استان تهران در ادامه سخنانش گفت: با تلاش مددکاران اجتماعی، انجمن حمایت از خانواده های زندانیان، ستاد دیه و مرکز مراقبت بعد از خروج در زمینه اجرای برنامه های کاهش آسیب در حوزه های اقدامات تامینی و تربیتی گامهای موثری برداشته شده، امید است با تعامل تمام نهادهای حمایتی، از یک سو شاهد کاهش جمعیت کیفری و از سوی دیگر، رفع آلام خانواده هایی باشیم که به دلیل گرفتاری و محبوس بودن سرپرست خانواده دچار مشکلات معیشتی و اجتماعی می شوند.

وی اضافه کرد: مددکاران زندان‌ها از طریق برنامه‌ریزی‌های صحیح و موثر، تاثیر شگرفی در شخصیت مددجویان و حل مشکلات قضایی، روانی و خانوادگی آنان دارند و زمینه بازگشت سالم آنان به خانواده و جامعه را فراهم می نمایند و در همین راستا، ما با تمام امکانات و نیروها، برای حل مشکلات افرادی که بنا به هر دلیل مدتی را در حبس به سر می برند، به طور شبانه روزی تلاش می کنیم و اقدامات حمایتی و مددکاری اجتماعی به طور ویژه اجرا می شود.

بر اساس این گزارش، مدیر کل زندان‌های استان تهران در بازدید از تمام بخش‌های بازداشتگاه اوین به خصوص خوابگاه‌ها و وضعیت رفاهی مددجویان و گفت‌وگو با آنان، ضمن تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته اخیر، بر ضرورت تسریع در روند عمرانی و زیباسازی اماکن و ارتقای خدمات زندانبانی تأکید کرد.