سرنوشت نامعلوم مبلغ عربستانی که ناپدید شده است
یکی از مبلغان مسلمان در عربستان سعودی مدتهاست که ناپدید شده و سرنوشتش نامعلوم است.

صفحه «زندانیان اندیشه» در توئیتر که وضع حقوق‌بشر در عربستان سعودی را دنبال می‌کند، نوشت: «نایف الصحفی» مبلغ مسلمان ناپدید شده و سرنوشت وی نامعلوم است. این در حالی است که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی حمله به اعضای جریان «بیداری» را آغاز کرده است».

در این پیام توئیتری آمده است: «مطمئن شدیم شیخ نایف الصحفی مدت طولانی است که ناپدید شده است و تا این لحظه سرنوشت وی نامعلوم است».

در ادامه این توئیت آمده است: «ما مقامات سعودی را مسئول کامل جان شیخ نایف الصحفی می‌دانیم و خواستار مشخص شدن فوری سرنوشت وی و سرنوشت همه کسانی هستیم که ناپدید شده‌اند».

محمد بن سلمان از زمان به قدرت رسیدن اقدام به سرکوب مخالفان خود می‌کند، این اقدام غیرانسانی او در سایه سکوت سازمان ملل و کشورهای هم‌پیمان عربستان از جمله آمریکا صورت می‌گیرد.

 

منبع: پایگاه اینترنتی العربی الجدید