روایتی از حضور حاشیه ساز یکی از بازرسان آژانس در نطنز ؛
ماجرای کیف مشکوک خانم بازرس چه بود؟
حضور حاشیه ساز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سایت هسته‌ای نطنز به شدت خبرساز شد.

بازرس آژانس که چند روز پیش برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای به ایران آمده بود کیفی به همراه داشت که مشکوک بود به همین علت ماموران ما مانع از ورود وی به تاسیسات شدند.

پایگاه خبری نورنیوز با پخش عکس نوشته‌ای به جزئیات بیشتری از این موضوع پرداخته و نوشته است: هنگام ورود این خانم بازرس به سایت نطنز، تجهیزات کنترلی علامت هشدار وجود مواد آلوده کننده را نشان داده است. بازرسان دیگری نیز همراه این خانم بودند، اما دستگاه‌های کنترلی تنها در مورد او هشدار دادند.

براساس مقررات بین‌المللی از ورود خانم بازرس به سایت نطنز جلوگیری و مراتب را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس گردید.

پیش از کنترل لوازم و کیف خانم بازرس، وی وارد سرویس بهداشتی شده و پس از آن هشدار دستگاه‌ها متوقف گردید. کنترل سرویس بهداشتی استفاده شده از سوی خانم بازرس بوسیله دستگاه‌های هشدار دهنده وجود آلودگی مواد خطرناک را تایید کرد. شواهد موجود از دفع مواد خطرناک هنگام رفتن وی به سرویس بهداشتی خبر می‌دهد.

خانم بازرس پس از مواجه شدن با هوشیاری حرفه‌ای کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران و ناکامی در انتقال مواد خطرناک به سایت نطنز تصمیم گرفت خاک ایران را ترک نماید. تحقیقات گسترده ایران برای رسیدگی به اقدام غیرقانونی و ضدامنیتی خانم بازرس و بازیگران پشت پرده این ماجرا ادامه دارد.