اینفوگرافیک|کاهش نرخ بیکاری به ۱۰.۵ درصد در تابستان ۹۸

اینفوگرافیک|کاهش نرخ بیکاری به ۱۰.۵ درصد در تابستان ۹۸