انفجار خودرو بمبگذاری شده در قامشلی سوریه
منابع سوری از انفجار خودرو بمبگذاری شده در قامشلی سوریه خبر دادند.

منابع سوری از انفجار خودرو بمبگذاری شده در قامشلی سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ خودرو بمبگذاری شده در خیابان منیر حبیب در برابر رستوران الاومری در قامشلی در استان حسکه سوریه منفجر شده است.

هنوز جزییاتی درباره خسارات و تلفات احتمالی این انفجار خودرو بمبگذاری شده مخابره نشده است.