سامانه جامع خدمات سلامت کشورهای اسلامی راه‌اندازی می‌شود
رئیس شورای سیاست‌گذاری گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از راه اندازی سامانه جامع خدمات سلامت کشورهای اسلامی خبر داد.

 مهدی کریمی،رئیس شورای سیاست‌گذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در چهارمین کنگره بین‌المللی سلامت کشورهای اسلامی، اظهار داشت: حدود ۷سال پیش دبیرخانه این مرکز در ایران ایجاد شد و میزبان ۵۳ کشور هستیم.

وی با بیان اینکه در این مدت ۷ سال سعی کرده‌ایم خارج از بودجه‌های دولتی فعالیت کنیم، ابراز داشت: سندچشم انداز ۱۴۰۴ و بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب سرلوحه کارمان قرار دارد.

کریمی ادامه داد:با ایجاد سامانه جامع خدمات سلامت کشورهای اسلامی که انجام شده است کشورهای اسلامی می‌توانند به صورت مشترک سهم خود را از خدمات گردشگری سلامت،درمان و ورزش دریافت کنند.

در این کنگره، حامد مظاهریان،معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری،اظهار داشت: وجه مهم گردشگری انسانها هستند نه دولتها.

وی ادامه داد:گردشگری از صنعت‌هایی است که به افزایش کیفیت زندگی می‌انجامد و فرصت‌های سرمایه گذاری و شغلی ایجاد می‌کند .

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران گفت: تهران با بیش از ۲۰۰سال پایتختی مستمر،بیش از ۹میلون نفر جمعیت دارد و ۵۲درصد مالیات در تهران پرداخت می‌شود.