آخرین روز هفته نیروی انتظامی با شعار؛ «پلیس: مرزبانی، امنیت پایدار، اقتدار مرزی»
مرزبانی، پیشانی یک حکومت است/ امنیت پایدار در گرو حراست از مرزهای ایران اسلامی/ هزینه کردن در مرز، پس اندازی دراز مدت است
ایران آرام، ایمن و متعالی در مسیر رشد و بالندگی، آن هم در منطقه ای پرآشوب، رهاورد همیّت و غیرت مرزبانان غیوری است که پاسداری از حریم سرزمین مادری را وظیفه خود دانسته و جان برکف، برای ارتقای این امنیت تلاش می کنند.

مرزبانی، پیشانی یک حکومت است/ امنیت پایدار در گرو حراست از مرزهای ایران اسلامی/ هزینه کردن در مرز، پس اندازی دراز مدت است

صبا ایران به نقل از پارسینه:

ایران آرام، ایمن و متعالی در مسیر رشد و بالندگی، آن هم در منطقه ای پرآشوب، رهاورد همیّت و غیرت مرزبانان غیوری است که پاسداری از حریم سرزمین مادری را وظیفه خود دانسته و جان برکف، برای ارتقای این امنیت تلاش می کنند؛ شهدای مرزبانی، از مظلوم ترین شهدای نیروی انتظامی هستند که اغلب به دور از خانواده و تنها برای آرامش کشورشان، غریبانه، جان خود را نثار می کنند تا شمیم امنیت، در کوچه پس کوچه شهرها، بپیچد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ مراد مرادی، معتقد است، حفظ و حراست از مرزهای ایران اسلامی، نیازمند قدرت و شجاعت و از همه مهمتر ایمانی قوی است، ایمان به دینی که پیشوای چهارمش، مرزبانش را دعا کرده و ایمان به نظامی اسلامی که همواره می کوشد، پرچمش را به دست آخرین مصلح باقیمانده از خاندان عصمت و طهارت، بسپارد، ایمان به سرزمینی که سالهای سال در پی یورش های مختلف، زخمی اما سربلند ایستاده و تا زمین بود و زمان خواهد بود، می ایستد؛ امنیت پایدار، ارمغان تلاش و مجاهدت مرزبانانی است که در کسوت «مرزبانی نیروی انتظامی»، همواره ایستادگی می کنند و با ناملایمات می جنگند تا نام ایران و ایرانی همواره در دنیا سرافراز باشد و مردمشان نیز در داخل کشور، در آرامش و آسایش، زندگی کنند.
مرزها چونان دیوارهای نامرئی هر کشور هستند که باید نفوذناپذیر و محکم باشند که در غیر این صورت و با فروپاشی این دیوار نامرئی، امنیت نیز متزلزل شده، نابود می شود، هرنوع پیشرفتی در کشور مرهون امنیت است چراکه در صورت عدم امنیت، تمام توانها مصروف حفظ جان و امنیت شده و در نتیجه پیشرفتهای داخلی نیز از بین رفته و آنجاست که دشمنان دندان طمع تیز کرده و به جان ملتها می افتند.
حفاظت از مرز و حفظ کیان هر کشوری، پیش نیاز تمام پیشرفتها و آغاز شکل گیری زندگی متمدن بشری است، خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد پیشرفت چشمگیر تجهیزات و ادوات مرزبانی نیروی انتظامی بوده ایم که هرکدام در راستای حراست هرچه بیشتر از حدود و ثغور مرزی ایران اسلامی، ضروری و کاربردی بوده اند، انسداد مرزها و همکاری و تعامل با کشورهای همسایه برای حفاظت حداکثری از مرزهای خودی، از دیگر برنامه ها و اقدامات مرزبانی ناجا بوده است که خوشبختانه پیشرفت شگرفی داشته است؛ از آنجا که مرزبانی و مرزهای ایمن هر کشور، پیشانی آن حکومت است، در نتیجه هزینه کردن در حوزه مرز، هزینه نیست بلکه پس انداز و درآمدی است که فردا خود را نشان داده، به رخ می کشد؛ کوتاه سخن آنکه، وحدت سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی و رونق اقتصادی و بازرگانی در گرو حفظ امنیت مرزها و نشان دادن اقتدار مرزی است که نهایتا به امنیت پایدار و اطمینان به امنیت تولید شده و زندگی در سایه آرامش و آسایش حاصل از آن، می انجامد.