زائران خروجی مرز مهران ماسک داشته باشند
کارشناس سازمان هواشناسی با پیش بینی وقوع گرد و خاک طی امروز برای مهران گفت: امروز شهر‌های نجف، کربلا و کاظمین آسمان صاف و آفتابی تا قسمتی ابری خواهند داشت.
فریبا گودرزی اظهار کرد: امروز قصرشیرین قسمتی ابری تا نیمه ابری است که بیشینه و کمینه دما این شهر به ترتیب ۳۴ و ۲۰ درجه است. فردا برای این منطقه وزش باد پیش بینی شده و بیشینه و کمینه دمای آن به ترتیب ۳۴ و ۲۱ درجه خواهد بود.

وی با بیان این‌که آسمان امروز مهران نیمه ابری همراه با وزش باد شدید موقتی است، افزود: زائرانی که امروز از این مرز عازم عراق هستند به دلیل وقوع پدیده گرد و خاک، حتما با خود ماسک همراه داشته باشند.

وی با اشاره به این‌که بیشینه و کمینه دمای امروز مهران ۴۰ و ۲۵ درجه است، گفت: بییشینه و کمینه دمای مهران برای فردا ۴۰ و ۲۵ درجه پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین شلمچه وو خرمشهر پدیده مه رقیق را دارند و دید در این شهر‌ها کم است. بیشینه و کمینه دمای امروز این دو شهر ۳۸ و ۲۳ درجه و برای فردا ۳۹ و ۲۳ درجه است.

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان " امروز و فردا آسمان کربلا صاف با بیشینه دمای ۴۰ و کمینه ۲۵ درجه و بیشینه دمای ۴۰ و کمینه دمای ۲۶ درجه برای فردا پیش بینی شده است" تاکید کرد: آسمان شهر نجف نیز امروز صاف تا قسمتی ابری با بیشینه دمای ۳۹ و کمینه ۲۷ درجه است. فردا نیز آسمان این شهر صاف و آفتابی پیش بینی شده که بیشینه دمای آن ۳۹ و کمینه دما ۲۷ درجه خواهد بود.

گودرزی همچنین گفت: آسمان کاظمین امروز صاف گاهی با افزایش ابر و بیشینه و کمینه دمای به ترتیب ۴۰ و ۲۵ درجه خواهد بود. آسمان این شهر فردا صاف و آفتابی پیش بینی شده است.