حسین کنعانی‌مقدم، دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با پارسینه
ساختار‌ها به سمت احزاب فراگیر و قدرتمند نرود، نمی‌توان توقعی از آن‌ها داشت
کنعانی‌مقدم درخصوص توانایی احزاب برای اجرای نقش خود در انتخابات بیان کرد: اینکه احزاب موجود توان اجرایی کردن برنامه‌های خود را دارند یا نه بستگی به نگاه نظام به احزاب دارد.

صبا ایران به نقل از پارسینه:

حسین کنعانی‌مقدم، دبیرکل حزب سبز ایران درباره نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در انتخابات پرشور به پارسینه گفت: یکی از وظایف گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی، این است که در صدد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که از جنبه‌های مردم‌سالاری دینی است را محقق کنند.

او در ادامه بیان کرد: اگر احزاب با برنامه جلو بیایند و شرکت در انتخابات براساس انتخاب برنامه باشد و نه انتخاب شخص، به نظر می‌رسد که هم مشارکت مردم بیشتر می‌شود و هم اینکه احزاب پاسخگوی برنامه‌ها و رفتار‌های خود خواهند بود و مشارکت مردم هم حداکثری خواهد شد.

کنعانی‌مقدم درخصوص توانایی احزاب برای اجرای نقش خود در انتخابات بیان کرد: اینکه احزاب موجود توان اجرایی کردن برنامه‌های خود را دارند یا نه بستگی به نگاه نظام به احزاب دارد. اگر ما در ساختار سیاسی خود احزاب را یکی از پایه‌های اصلی مردم‌سالاری دینی ببینیم، به آن‌ها توجه می‌کنیم و فضا برای آن‌ها ایجاد می‌کنیم تا بتوانند حضور فعالی در مشارکت‌های سیاسی داشته باشند.

دبیر کل حزب سبز ایران در ادامه با برشمردن احزابی که در کشور فعال هستند، گفت: احزاب ما به پنج دسته تقسیم می‌شوند. یک: احزاب دولت ساخته که همیشه با شکست روبرو بوده‌اند. دو: احزاب فراگیر که به یک بسیج عمومی نیاز داشتند. سوم: احزابی که عمدتا نخبه‌گرا هستند و بیشتر به دنبال جذب نخبگان و ارایه برنامه و کمتر به دنبال تعداد هوادار هستند؛ یعنی کیفی فکر می‌کنند تا کمی. چهار: بعضی از احزاب هستند که عمدتا اسم و تابلو دارند و فعالیت آنچنانی هم ندارند. پنج: برخی احزاب هم فصلی هستند و صرفا در زمان انتخابات آن‌ها را فعال می‌بینیم.

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها به سمت احزاب فراگیر و قدرتمند نرود نمی‌توانیم توقعی از احزاب برای مشارکت حداکثری مردم داشته باشیم.

کنعانی‌مقدم با تاکید بر این موضوع که هر نظامی اقتدار قوام و پایداری آن به حضور مردم در انتخابات بستگی دارد، افزود: هر چقدر این حضور معنادارتر و پرشورتر باشد دشمنان انقلاب از اقدامات خود مایوس می‌شوند و موانع برطرف خواهد شد.

او ادامه داد: اگر مردم پشت نظام را خالی کنند، دولت و مجلس ضعیف تحت تاثیر فشار‌ها و تهدید‌ها قرار می‌گرد و ممکن است راه سازش و تسلیم را در پی بگیرد.