دیدار سفیر انگلیس با سفیر ایران در عراق
سفیر انگلیس در بغداد با حضور در محل سفارت ایران در عراق با ایرج مسجدی سفیر ایران در این کشور همسایه دیدار و رایزنی کرد.

دیدار سفیر انگلیس با سفیر ایران در عراق