شرکت نفتی «او ام فا» مدعی شد:
ناکارایی کانال مالی اروپا برای حمایت از شرکت‌ها در برابر تحریم های آمریکا
ادامه انتقادها به عدم کارایی کانال مالی اروپا برای تسهیل مراودات مالی با ایران!

ادعای شرکت نفتی «او ام فا» از ناکارایی کانال مالی اروپا برای حمایت از شرکت‌ها

صبا ایران به نقل از پارسینه:

راینر زیله مدیرعامل شرکت انرژی «او ام فا» می‌گوید این شرکت اتریشی به دلیل پیامد‌های تحریم‌های آمریکا طرح‌های خود در ایران را همچنان متوقف نگه داشته و کانال مالی اروپا نیز توان لازم برای حمایت از شرکت‌ها را ندارد.

راینر زیله در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت: این شرکت هیچ طرح تازه‌ای در ایران اجرا نمی‌کند و پروژه‌ای هم در ایران ندارد.به گزارش اسپوتنیک مدیرعامل «او ام فا» گفت: هم‌اکنون همه پروژه‌ها متوقف شده است.وی با اشاره به کانال مالی اتحادیه اروپا موسوم به «اینس‌تکس» که این هفته راه‌اندازی شد گفت: این کانال در سطح سیاسی از توان لازم برای حمایت از شرکت‌ها برخوردار نیست.

کانال مالی اروپا در مرحله اول برای انتقال اقلام ضروری و پزشکی است و ایران انتظار دارد که این کانال سایر اقلام را نیز پوشش دهد.