* اخبار ,گزارش‌هاو مقاله های اقتصادی خود را برای درج در سایت صبا ایران در قسمت تماس با ما ارسال نمایید*      
جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - 2021 October 22
کد خبر: ۱۷۱۹۱۱
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۹
 
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
پرونده چهار زن و مرد که به قصد باج گیری از مرد‌ی ثروتمند، او را کشته و جسد ش را با بنزین سوزاندند با طی شدن مراحل قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شد.

ماجرا از این قرار است که اوایل سال ۹۸ بود که تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از کشف جسد سوخته‌ای در محد ود ه مهارلو خبر د اد. موضوع به بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان اد اره پلیس آگاهی اطلاع داده شد. کارآگاهان جنایی با حضور د ر محل مشاهد ه کرد ند جسد متعلق به مرد‌ی جوان است که صورت و سایر اعضای بد نش به طور کامل سوخته و فقط به اند ازه یک قوطی کبریت جسد سوخته وی جمع آوری شده است.

مأموران با سرنخ‌هایی که به دست آورده بودند از خانواد ه یک مرد مفقود‌ی خواستند برای انجام آزمایش د‌ی ان‌ای به پزشکی قانونی مراجعه کنند و در نهایت با انجام آزمایش‌های لازم بر روی استخوان‌های سوخته‌ای که باقی مانده بود ماموران د ریافتند که جسد متعلق به همان فرد است. با شناسایی جسد و محرز شدن ارتکاب جنایت مسیر رسیدگی به پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد.

در حالی که تحقیقات برای کشف راز جنایت آغاز شد ه بود از پزشکی قانونی خبر رسید که قربانی خفه شد ه و سپس جسد ش به آتش کشید ه شد ه است. د ر نهایت با تحقیقات یک مظنون به قتل که از آخرین افراد‌ی بود که با مقتول تماس گرفته بود شناسایی شد. او پس از د ستگیری مد عی شد که بی گناه است. با این حال پلیس که به او مظنون بود وی را بازد اشت کرد و تحقیقات برای کشف راز قتل اد امه یافت. تحقیقات نشان می‌د اد که د ر تاریکی شب وی جسد را د اخل پتو گذاشته و به مهارلو منتقل کرد ه است.

به این ترتیب بازجویی از او ادامه یافت تا این که پس از گذشت چند روز، وی راز جنایت را فاش کرد و مد عی شد که با همد ستی یک زن و د و مرد دیگر نقشه قتل را طراحی و اجرایی کرد ه اند. د ر اد امه متهمان نزد بازپرس پرونده به بزه ارتکابی اعتراف کرد ه و مد عی شد ند برای اخاذی دست به این کار زده اند.

در نهایت این پرونده با صدور کیفرخواست برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری یک استان فارس ارسال شد. جلسه رسید گی به این پرونده در دادگاه کیفری یک استان فارس برگزار شد. د ر ابتد‌ای جلسه نماینده دادستان به قرائت متن کیفرخواست پرد اخت و خواستار مجازات قانونی متهمان شد سپس اولیای دم درخواست خود مبنی بر مجازات قانونی متهمان را مطرح کردند.
 
راز جنازه سوخته تاجر ایرانی بر ملا شد!

در ادامه متهم رد یف اول برای د فاع از خود به جایگاه آمد و گفت: من و همدستانم با مرد ثروتمند اختلاف داشتیم. روز حادثه او را ربود یم. ابتدا خفه اش کرد یم. سپس جسد را به مهارلو برده و آتش زد یم. سپس دفاعیات د یگر متهمان نیز اخذ شد. د ر نهایت ختم جلسه رسیدگی اعلام و متهم ردیف اول به قصاص نفس و د یگر متهمان به زندان محکوم شدند. با اعتراض به حکم صادره، پرونده به د یوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت حکم شعبه یک دادگاه کیفری استان فارس تایید و بر اساس آخرین پیگیری‌ها این پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.

sendبازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
info@sabairan.com : ایمیل مستقیم
شماره پیامک : 30008700
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: ایران سامانه